Rite of Passage

Rite of Passage – ett alternativ till konfirmation

En Rite of Passage är en guidad process där en person hjälps kliva in i nästa fas av sitt liv.

  • Står du inför stora val i livet?
  • Behöver du mer klarhet i vad du ska göra?
  • Vill du att dina föräldrar ska se dig som vuxen?

I tusentals år har det funnits traditioner för att hjälpa oss ta nästa stora steg i livet. Ett av de stegen är från tonåring till vuxen. Den fysiska förändringen sker naturligt, men det krävs även en emotionell och mental förändring för att en tonåring ska bli vuxen. Utvecklingen till vuxen är inte ett ansvar man enbart kan lägga på tonåringen. I årtusenden har de äldre männen i samhället varit ansvariga för att skapa en Rite of Passage för de yngre som är i ålder att växa upp och börja leva som vuxna män. Avsaknaden av Rites of Passage i dagens samhälle är något vi alla kan se konsekvenserna av. Män som lever utan riktning. Mycket förvirring och lite klarhet i vem de är och vad de vill göra.

På somrarna har du möjlighet till just en sådan upplevelse. Vi välkomnar 12 tonåringar i åldern 14-18 år tillsammans med deras far (eller annan manlig mentor) till en Rite of Passage ute i den svenska naturen. Under dessa dagar separeraras vi från våra vanliga liv. Vi kommer lägga ifrån oss mobiler, datorer och andra distraktioner. Vi kommer gå djupare i relationen med oss själva, med varandra och med naturen. Berättelser kommer delas, eldar kommer brinna, utmaningar kommer överkommas och brödraskap formas. För att sedan återvända tillbaka till våra liv med mer styrka, gemenskap och vision för framtiden.

Några citat från tidigare deltagare

Pappa:

”För mig var det när vi åkte hit att -‘Ja, detta är för ungdomarna liksom…’ , men det blev nästan ännu mer för oss fäder – att lära oss att se dem och möta deras kunskap och inte fastna i föräldrarollen.”

Son:

“Gemenskapen var så bra, jag tar med mig mycket reflektion om mig själv… det var en jättebra experience, en jättebra grej att göra – och det var väldigt kul att tälta!”

Son:

“Jag har fått bättre förståelse för mig själv. Och sen har jag fått lära känna min pappas historia och hans tankar kring sig själv bättre – hur man kan undvika att göra samma misstag.”

Pappa:

“Han är inte ett litet barn längre men nu en vuxen man”.

Pappa:

“Detta vill jag absolut rekommendera andra! Det har varit ett tillfälle för min son att reflektera över hans plats i livet, vilken sorts man han vill vara och vad som är viktigt för honom.”


Kommande Rite of Passage

Fyll i ditt namn och e-post så skickar vi information om framtida Rite of Passages